تولد: 5 مهر1336 ، آبادان  پدر: سهراب رضایی  مادر : منیژه شیرازی
 ازدست دادن پدر: در6سالگی زندگی با مادر و 4خواهر ملیحه ، تهمینه، جمیله و شهره
  تحصیلات: فارغ التحصیل رشته ماشینهای کشاورزی از دانشگاه شیراز سال 1359
 ازدواج: سال 1360 با شهین روحانیان ، چند سال زندگی در شمال ایران
  فرزندان: دو دخترمارثا، مأمن و یک پسر پیوند
  اولین دستگیری: سال 1384 درشیراز – انتقال به اوین – آزادی با وثیقه
  دستگیری دوفرزند:سال 1385 برای فعالیتهای انسان دوستانه به کودکان بی بضاعت مارثا و مأمن دستگیر و سپس آزاد شدند
  عضویت در یاران ایران: به عنوان یکی از هفت نفر هیئت مدیره ملی جامعه بهائیان ایران در سال 1385
  دستگیری مجدد:  اردیبهشت 1387 که تاکنون در زندان می باشد
  محکومیت: 20 سال بوسیله قاضی مقیسه رئیس شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی
  زندان فعلی: سالن12 - بند4 - زندان رجائی شهر   بیشتر

c
b

کوچه باغ تنهایی

آواهای درونی عشق و رنج یک زندانی در قالب کلام 

 دفتر اول:از تبار نارنج       سروده های زندان اوین

    - آواز سارعاشقانه ها

    - تیر در پرتاب

    - بیشتر

 دفتر دوم : غربت   سروده های زندان رجائی شهر                  

   - تاوان - به مناسبت هفتمین سالگرد دستگیری یاران ایران icon13

   -شاخه ی زیتون

   - بیشتر

a

This article reviewed some basic info to keep in view, as well as how you can find options to order medications. Antabuse blocks an enzyme that is involved in metabolizing alcohol intake. Used as part of a treatment plan for problem drinking. Sometimes people are looking for medications to resolve sexual health problem. Below are twelve steps about "is generic viagra safe". Did somebody tell you about "where can i buy viagra online safely"? Numerous drugstores describe it as "is it safe to buy viagra online". After all, there are some of possible explanations and health care providers are ordinarily able to pinpoint your problem through psychological tests. Many patients using this generic generally do not have potentially serious side effects to Viagra. Qualified health care professional will review your information, provided remedies, including Viagra, is seemly for you.

image 2000
هدیه ای که در سال 2012 به آزاده و مارک پِری( خواهر خانم و باجناق اش) تقدیم شده است.
image 2004
این تسبیح را در سال 2013 برای مارک پِری (باجناق اش) درست کرده است.
image2345
هدیه نوروزی(1393/2014) برای آزاده و مارک پِری( خواهر خانم و باجناق اش)
image2156
هدیه ای نوروزی (1392/2013) برای آزاده روحانیان-پِری (خواهر خانم اش).
image 2314
این دستبند را(1393) برای مهرزاد ممتحن و خانواده اش (خواهرزاده ی  همسرش) تهیه کرده است.
image 2783
این دست بندها را ( پاییز 1393)برای فرزندان مهرداد ممتحن( خواهر زاده همسرش) تهیه کرده است.
image2580
این هدیه (پاییز 1393)برای گیتی روحانیان/ممتحن و مهرناز ممتحن(خواهر خانم و خواهرزاده همسرش) تهیه شده است.
image2672
هدیه ای برای دخترش مارثا (1392) ساخته شده از پوست نارگیل.
image2083
هدیه ای برای تولد دخترش مارثا (1390/2011).
image2673
هدیه ای (2011-1390) برای فهیمه روحانیان/خانلری و رضا خانلری (خواهرخانم و باجناق اش).
image2670
کیک برای همسرش شهین روحانیان/سروستانی به مناسبت سالگرد ازدواجشان (دی ماه 1393).
image2562
هدایا برای خواهرزاده اش پونه شکیبایی(عروسکها آبان 1391، دستبند نوروز 1393).
هدیه
برای تولد همسرش،شهین روحانیان-رضائی فروردین 1393
image 2084
هدیه ای برای تولّد همسرش ( شهین روحانیان - رضایی ) - فروردین 1394/ اپریل 2015.
image2863
کیک تولّد به مناسبت زادروز همسرش ( شهین روحانیان - رضایی ) - 27 فروردین 1394.
image2653
عکس جلوی درب زندان از همسرش (شهین روحانیان - رضایی ) و دوستان همراه با هدایایی که برای تولّدش دریافت کرده است.فروردین 1394.
image2470
هدایایی برای تولّد همسرش(شهین روحانیان-رضایی).گلدان پتوس که خود پرورش داده و گردنبند منقوش به نام خود وهمسرش.فروردین 1394.