تولد: 5 مهر1336 ، آبادان  پدر: سهراب رضایی  مادر : منیژه شیرازی
 ازدست دادن پدر: در6سالگی زندگی با مادر و 4خواهر ملیحه ، تهمینه، جمیله و شهره
  تحصیلات: فارغ التحصیل رشته ماشینهای کشاورزی از دانشگاه شیراز سال 1359
 ازدواج: سال 1360 با شهین روحانیان ، چند سال زندگی در شمال ایران
  فرزندان: دو دخترمارثا، مأمن و یک پسر پیوند
  اولین دستگیری: سال 1384 درشیراز – انتقال به اوین – آزادی با وثیقه
  دستگیری دوفرزند:سال 1385 برای فعالیتهای انسان دوستانه به کودکان بی بضاعت مارثا و مأمن دستگیر و سپس آزاد شدند
  عضویت در یاران ایران: به عنوان یکی از هفت نفر هیئت مدیره ملی جامعه بهائیان ایران در سال 1385
  دستگیری مجدد:  اردیبهشت 1387 که تاکنون در زندان می باشد
  محکومیت: 20 سال بوسیله قاضی مقیسه رئیس شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی
  زندان فعلی: سالن12 - بند4 - زندان رجائی شهر   بیشتر

c
b

کوچه باغ تنهایی

آواهای درونی عشق و رنج یک زندانی در قالب کلام 

 دفتر اول:از تبار نارنج       سروده های زندان اوین

    - آواز سارعاشقانه ها

    - تیر در پرتاب

    - بیشتر

 دفتر دوم : غربت   سروده های زندان رجائی شهر                  

   - تاوان - به مناسبت هفتمین سالگرد دستگیری یاران ایران icon13

   -شاخه ی زیتون

   - بیشتر

a

This article reviewed some basic info to keep in view, as well as how you can find options to order medications. Antabuse blocks an enzyme that is involved in metabolizing alcohol intake. Used as part of a treatment plan for problem drinking. Sometimes people are looking for medications to resolve sexual health problem. Below are twelve steps about "is generic viagra safe". Did somebody tell you about "where can i buy viagra online safely"? Numerous drugstores describe it as "is it safe to buy viagra online". After all, there are some of possible explanations and health care providers are ordinarily able to pinpoint your problem through psychological tests. Many patients using this generic generally do not have potentially serious side effects to Viagra. Qualified health care professional will review your information, provided remedies, including Viagra, is seemly for you.

خانواده آقای رضایی در کودکی
در 6ماهگی ( سال 36)همراه با پدر، مادر و 4 خواهرش - شیراز
IMAGE0018
در 14سالگی(سال 1350) -شیراز
IMAGE0020
در 18 سالگی(سال 1354) -شیراز
IMAGE0021
در 22 سالگی .زمان مهاجرت در شمال ایران همراه با مادر و خواهر(شهره)و دوستان
IMAGE0022
در 23سالگی همراه با خواهرزاده (پویا) در شیراز
IMAGE0023
در 25 سالگی همراه با همسر(شهین) - ساری
IMAGE0025
در 24سالگی - جشن عروسی اش(دی 60)- شیراز
IMAGE0026
در 32 سالگی( سال 68)همراه با همسر و 2 دخترش-شیراز
IMAGE0027
در 37سالگی(سال 73)همراه با خانواده - شیراز
IMAGE0028
در 47 سالگی(2004) همراه با پسرش(پیوند)- رم، ایتالیا
IMAGE0029
در 49 سالگی( سال 85) همراه با خانواده در معبد نیلوفر آبی - دهلی نو،هند
IMAGE0030
در 49سالگی(سال85) همراه با همسر(شهین)- بنگلور،هند
IMAGE0031
در 50 سالگی (سال86) همراه با خانواده- تهران
image0019
در 8 سالگی( سال1344) -شیراز
image0042
درجشن تولد 50 سالگی همراه با خانواده(مهر 86) - تهران
image0043
در47 سالگی همراه با همسر(شهین) - رم ، ایتالیا
image0055
در 49 سالگی ( سال 1385) همراه با دخترش(مارثا) - اصفهان
image0098
در 23 سالگی( سال1359) همراه با گروهی از دوستان و فامیل - دریاچه نمک شیراز
image0076
در 48 سالگی ( سال 1384) همراه با همسر و فرزندان - شیراز
image0075
در 44 سالگی ( سال 1380)
image0032
در17 سالگی( 1353) - مشهد
image 0072
در 46 سالگی (1382) همراه با پسرش پیوند - چالوس
image0074
در 37 سالگی (1373) همراه با همسر و مادر - شیراز
image 0062
در 48 سالگی( 1384) با خانواده و فامیل - دبی
image 0034
در 19 سالگی ( سال 1355) با فرشید خواهر زاده اش - شیراز
image00222
در 22 سالگی (1358) - شمال ایران
image 00876
زمان دانشجویی در دانشگاه پهلوی شیراز
image 0000
در 44 سالگی ( سال 1380) همراه با خانواده - تهران
image0099
در 49 سالگی (1385) همراه با شهین همسرش - دهلی نو ، هند
image0065
در تولد 50 سالگی (1386) همراه با همسرش شهین - تهران
image00644
در 19 سالگی( سال 1355) -سفری همراه با خواهر و شوهر خواهرش به نزدیکی شیراز
image00933
در 24 سالگی(1360) -مراسم نامزدی اش همراه با همسرش شهین و مادرش منیژه - شیراز
image 00877
در 19سالگی(1355) - شیراز
image0033
در 43 سالگی( سال 2000 ) همراه باخواهران(شوهر خواهر) وهمسر و پسرش - آلمان
image0045
در 46 سالگی(سال 1382) با خواهران( ملیحه، تهمینه، جمیله، شهره) - اصفهان
image9856
در 24 سالگی ( 24دی 1360 )-مراسم عقد، همراه با فامیل و دوستان - شیراز
image 9999
در 24سالگی( 24دی 1360) همراه با همسرش (شهین) - شیراز
image3456
در 48 سالگی( 1384) همراه با فرزندانش - بعد از آزادی از دستگیری اول - اوین، تهران
image4785
در 24سالگی (1360)- جشن نامزدی اش همراه با همسرش(شهین) - شیراز
image6784
در 22 سالگی (1358)با دوستان(از جمله شهید عزیز آقای فرهاد اصدقی)-شمال ایران
image2228
در 43 سالگی( سال2000) همراه با خواهرانش - آلمان
image7777
در 25 سالگی (سال 1361) همراه با مادر ، همسر و خواهرانش - ساری
image6644
در 48سالگی (سال 1384)- بعد از آزادی همراه با هم بندیهایش - اوین
image7435
در 48 سالگی (سال 1384) لحظه آزادی بعد از اولین بازداشت - اوین
image 3356
در 51 سالگی (سال 1387) همراه با همسر(شهین) و خواهرش (شهره) - تهران
image8654
در 40 سالگی( 1376) همراه با سه خواهرش( ملیحه،جمیله،شهره) - شیراز
image7392
در 46 سالگی (1382) همراه با همسرش (شهین) - شیراز
image2784
در 44 سالگی (1380-2000) همراه با پسرش(پیوند) - آلمان
image1874
در 48 سالگی(1384)پس از آزادی از اولین دستگیری با دوستان - تهران
image5842
در 47 سالگی (1383) همراه با خانواده اش - شیراز