تولد: 5 مهر1336 ، آبادان  پدر: سهراب رضایی  مادر : منیژه شیرازی
 ازدست دادن پدر: در6سالگی زندگی با مادر و 4خواهر ملیحه ، تهمینه، جمیله و شهره
  تحصیلات: فارغ التحصیل رشته ماشینهای کشاورزی از دانشگاه شیراز سال 1359
 ازدواج: سال 1360 با شهین روحانیان ، چند سال زندگی در شمال ایران
  فرزندان: دو دخترمارثا، مأمن و یک پسر پیوند
  اولین دستگیری: سال 1384 درشیراز – انتقال به اوین – آزادی با وثیقه
  دستگیری دوفرزند:سال 1385 برای فعالیتهای انسان دوستانه به کودکان بی بضاعت مارثا و مأمن دستگیر و سپس آزاد شدند
  عضویت در یاران ایران: به عنوان یکی از هفت نفر هیئت مدیره ملی جامعه بهائیان ایران در سال 1385
  دستگیری مجدد:  اردیبهشت 1387 که تاکنون در زندان می باشد
  محکومیت: 20 سال بوسیله قاضی مقیسه رئیس شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی
  زندان فعلی: سالن12 - بند4 - زندان رجائی شهر   بیشتر

c
b

کوچه باغ تنهایی

آواهای درونی عشق و رنج یک زندانی در قالب کلام 

 دفتر اول:از تبار نارنج       سروده های زندان اوین

    - آواز سارعاشقانه ها

    - تیر در پرتاب

    - بیشتر

 دفتر دوم : غربت   سروده های زندان رجائی شهر                  

   - تاوان - به مناسبت هفتمین سالگرد دستگیری یاران ایران icon13

   -شاخه ی زیتون

   - بیشتر

a

This article reviewed some basic info to keep in view, as well as how you can find options to order medications. Antabuse blocks an enzyme that is involved in metabolizing alcohol intake. Used as part of a treatment plan for problem drinking. Sometimes people are looking for medications to resolve sexual health problem. Below are twelve steps about "is generic viagra safe". Did somebody tell you about "where can i buy viagra online safely"? Numerous drugstores describe it as "is it safe to buy viagra online". After all, there are some of possible explanations and health care providers are ordinarily able to pinpoint your problem through psychological tests. Many patients using this generic generally do not have potentially serious side effects to Viagra. Qualified health care professional will review your information, provided remedies, including Viagra, is seemly for you.

کوچه باغ تنهایی

نام " کوچه باغ تنهائی" را از آن رو بر این مجموعه گذاشته ام که بتوانم افکار، احساسات و حالات درونی یک زندانی را درقالب کلام به تصویر بکشم، در قطعه شعری به همین نام شرایط زندان و بخصوص سلول انفرادی بیان شده است. اگر هنر را "ثبت رنج وعشق مردمان، در قالب زمان ، از دریچه هنرمند" تعریف کنیم بنابراین این مجموعه را می توان "آواهای درونی رنج و عشق یک زندانی در قالب کلام" نامید. دفتر اول این مجموعه به نام "ازتبارنارنج" سروده های زندان اوین (بازداشتگاه209) می باشد که قریب27ماه در آن بوده ام و تعدای سروده های اولیه درسلول انفرادی درحالی بوده است که هیچ وسیله ای مانند قلم و کاغذ در اختیار نداشته ام و بنابراین همه آنها را درحالی گفته ام، از حفظ نیز می کرده ام و بعد که این تعداد بیشتر شد کار مشکل تر
میبود. تعدادی از اشعار را عاشقانه نامیده ام که عمدتاً خطاب همسرم و یا فرزندانم و یا کسانی بوده است که خواسته ام این عشق و محبت را در این قالب به آنها ابراز کنم. شاید کسانی که در زندان بوده اند بهتر بتوانند حال و هوای توصیف شده در این مجموعه را درک کنند، البته این چیزی نیست که بتوان برای هیچ کس آرزو نمود ولی امیدوارم که این عشق و حرمان و رنج توسط قلب و روح درک و احساس شود چه که هنر: "بیان شود و شوق عشق و دلدادگی و حرمان و رنج انسانهاست از اعماق جان تجربه گر که یاید از ورای پرده ای از اشک فهم شود..."
دفتر دوم به نام غربت به سروده های زندان رجائی شهر اختصاص دارد که از مرداد89 شروع می شود.

System.String[]System.String[]System.String[]