تولد: 5 مهر1336 ، آبادان  پدر: سهراب رضایی  مادر : منیژه شیرازی
 ازدست دادن پدر: در6سالگی زندگی با مادر و 4خواهر ملیحه ، تهمینه، جمیله و شهره
  تحصیلات: فارغ التحصیل رشته ماشینهای کشاورزی از دانشگاه شیراز سال 1359
 ازدواج: سال 1360 با شهین روحانیان ، چند سال زندگی در شمال ایران
  فرزندان: دو دخترمارثا، مأمن و یک پسر پیوند
  اولین دستگیری: سال 1384 درشیراز – انتقال به اوین – آزادی با وثیقه
  دستگیری دوفرزند:سال 1385 برای فعالیتهای انسان دوستانه به کودکان بی بضاعت مارثا و مأمن دستگیر و سپس آزاد شدند
  عضویت در یاران ایران: به عنوان یکی از هفت نفر هیئت مدیره ملی جامعه بهائیان ایران در سال 1385
  دستگیری مجدد:  اردیبهشت 1387 که تاکنون در زندان می باشد
  محکومیت: 20 سال بوسیله قاضی مقیسه رئیس شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی
  زندان فعلی: سالن12 - بند4 - زندان رجائی شهر   بیشتر

c
b

کوچه باغ تنهایی

آواهای درونی عشق و رنج یک زندانی در قالب کلام 

 دفتر اول:از تبار نارنج       سروده های زندان اوین

    - آواز سارعاشقانه ها

    - تیر در پرتاب

    - بیشتر

 دفتر دوم : غربت   سروده های زندان رجائی شهر                  

   - تاوان - به مناسبت هفتمین سالگرد دستگیری یاران ایران icon13

   -شاخه ی زیتون

   - بیشتر

a

This article reviewed some basic info to keep in view, as well as how you can find options to order medications. Antabuse blocks an enzyme that is involved in metabolizing alcohol intake. Used as part of a treatment plan for problem drinking. Sometimes people are looking for medications to resolve sexual health problem. Below are twelve steps about "is generic viagra safe". Did somebody tell you about "where can i buy viagra online safely"? Numerous drugstores describe it as "is it safe to buy viagra online". After all, there are some of possible explanations and health care providers are ordinarily able to pinpoint your problem through psychological tests. Many patients using this generic generally do not have potentially serious side effects to Viagra. Qualified health care professional will review your information, provided remedies, including Viagra, is seemly for you.

چهارمین نامه از طرف شهین(همسر)

به رنج آشکار شویم و به عشق
ای سراپا همه خوبی به تو می اندیشم   یاورهمیشه مهربانم  سعید عزیزم:
حدود ۲۸ ماه است که جای تو همخونه در خونه ما خالیه و وجود گرم وهمیشه مهربان تو را از لحاظ ظاهری نداریم ولی تمام لحظات با تو هستیم؛ با مهربونی هایت ؛آرامشت؛ خوش اخلاقی هایت؛گذشت و فداکاری هایت.
شدیدا دلتنگ تو هستیم ولی مطمئن هستیم که این فراق موقتی است بنا بر این سعی می کنیم زندگی را به نحو احسن ادامه دهیم هر چند که دوری تو سخت است ولی با یاد و خاطرات تو دلخو شیم و تکرار آن خاطرات برای همدیگه به ما انرژی میدهد.
همیشه حق راسپاسگزاربوده وهستم که فرصت زندگی با عزیزی چون تو را داشته ام و بنا بر این برای من و بچه هاو همه کسانی که تو را می شناسند وحتی نمی شناسنداین سئوال پیش می یاد که چرا باید با این خصوصیات مثبت و افکار متعالی در بند و زندان باشی هر چند که زندانی بودن تو ودیگر همکارانت برای همگی ما سخت و دشوار است. ولی این رنجها از ما انسانهایی شایسته تر ونیرومند تر می سازد. می دانیم که در ژرفای وجود ما نیرویی نهفته است که ما را درتحمل تمامی رنجها یاری می دهد و آن نیروی توکل وایمان است.
"چون آن گاه که زندگی آسان نمی گذرد بیاد آر ، روزگار بهتری از راه میرسد."
هر وقت با بچه ها از روز های سخت و دشوار دوری از تو صحبت می کنیم یاد بوته های گل رز باغچه مان می افتم که بعد از هر هرس چگونه شکوفاتر و پر بارتر می شدند و بنظر می یاد که این درد و رنج ها باعث رشد و ترقی روحانی می شود اگر انسان درک عمیقی نسبت به رنجها داشته باشه. 
جمله نیچه را بیاد میارم:"آنان که چرایی زندگی را یا فتند با هر چگونه ای خواهند ساخت."
                                                                            همیشه دوستت دارم
                                                                                            همسرت  شهین  (شهریور 89)