تولد: 5 مهر1336 ، آبادان  پدر: سهراب رضایی  مادر : منیژه شیرازی
 ازدست دادن پدر: در6سالگی زندگی با مادر و 4خواهر ملیحه ، تهمینه، جمیله و شهره
  تحصیلات: فارغ التحصیل رشته ماشینهای کشاورزی از دانشگاه شیراز سال 1359
 ازدواج: سال 1360 با شهین روحانیان ، چند سال زندگی در شمال ایران
  فرزندان: دو دخترمارثا، مأمن و یک پسر پیوند
  اولین دستگیری: سال 1384 درشیراز – انتقال به اوین – آزادی با وثیقه
  دستگیری دوفرزند:سال 1385 برای فعالیتهای انسان دوستانه به کودکان بی بضاعت مارثا و مأمن دستگیر و سپس آزاد شدند
  عضویت در یاران ایران: به عنوان یکی از هفت نفر هیئت مدیره ملی جامعه بهائیان ایران در سال 1385
  دستگیری مجدد:  اردیبهشت 1387 که تاکنون در زندان می باشد
  محکومیت: 20 سال بوسیله قاضی مقیسه رئیس شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی
  زندان فعلی: سالن12 - بند4 - زندان رجائی شهر   بیشتر

c
b

کوچه باغ تنهایی

آواهای درونی عشق و رنج یک زندانی در قالب کلام 

 دفتر اول:از تبار نارنج       سروده های زندان اوین

    - آواز سارعاشقانه ها

    - تیر در پرتاب

    - بیشتر

 دفتر دوم : غربت   سروده های زندان رجائی شهر                  

   - تاوان - به مناسبت هفتمین سالگرد دستگیری یاران ایران icon13

   -شاخه ی زیتون

   - بیشتر

a

This article reviewed some basic info to keep in view, as well as how you can find options to order medications. Antabuse blocks an enzyme that is involved in metabolizing alcohol intake. Used as part of a treatment plan for problem drinking. Sometimes people are looking for medications to resolve sexual health problem. Below are twelve steps about "is generic viagra safe". Did somebody tell you about "where can i buy viagra online safely"? Numerous drugstores describe it as "is it safe to buy viagra online". After all, there are some of possible explanations and health care providers are ordinarily able to pinpoint your problem through psychological tests. Many patients using this generic generally do not have potentially serious side effects to Viagra. Qualified health care professional will review your information, provided remedies, including Viagra, is seemly for you.

نامه

            " نامه "    

از درون دیوار

              نامه ای بهرخدا

                             می نویسم در بهار

در میان زنجیر

                نامه ای بهر خدا

                                می نویسم روز نو

                                          نوروز نو

تا بخواند حال ما

                تا ببیند روزما،   نوروز ما

من شنیدم او بصیر و عالم است

من شنیدم اوبرون را ننگرد هم قال را

                          او درون را بنگرد

                                       از آن بداند حال را

‍‍‍‍‍‍‍‍بس بگویم گفت خود

این چنین گویم بر او احوال خود٬

بار الها

     بار دیگر این بهاران در رسید

خرم از خورشید تو این دشت ما  

عطر نارنج و گل یاس و بنفش

                               هم شقایق کوه و فرش

راز دل گوید قناری مست مست

                             بلبل عاشق سراید هر چه هست

بار الها

     یک نگه کن سوی ما

  دشت ما این سینه هاست

                     هر شقایق خون بهاست

بلبل عاشق میان این قفس هم آشناست

عطر نارنج وگل یاس و بنفش

                              بس کم بهاست

بار الها

      بار دیگر سال نو در انتظار

                          انتظار خانه ای بس پر بهار

   انتظار برق دیده٬ عیدی و آن بوسه ها

کو عدالت در میان بنده ها

بار الها

        روز نو باید که قلبی نو شود

       روز نو باید دلی تازه شود

پس بگردان حال ما

                تازه گردان روزگار

خرم ازخورشید کن اندیشه ها

                        تا برون گردیم ز بند

                       وا رهد این دشت ما از هرچه ننگ

بار الها

     نامه را پایان برم

واگذارم زیر هشت

               تا بخوانند هر چه سرباز و ر‌‌ئیس

                                ده نگهبان وپلیس

چند روزی در کشوها

                        روی میز و زیر میز

بازبین گردد دوباره در اطاق آن حفیظ

                      تا نباشد در کلامم چیزکی

                                          تا نگردد غرق تشویش

                                         و گناه یک ذهنکی

            نامه ارسال شود

           عید ما عید شود.

                                 "نوروز ۹۱ -  زندان رجايی شهر"

 

System.String[]System.String[]System.String[]