تولد: 5 مهر1336 ، آبادان  پدر: سهراب رضایی  مادر : منیژه شیرازی
 ازدست دادن پدر: در6سالگی زندگی با مادر و 4خواهر ملیحه ، تهمینه، جمیله و شهره
  تحصیلات: فارغ التحصیل رشته ماشینهای کشاورزی از دانشگاه شیراز سال 1359
 ازدواج: سال 1360 با شهین روحانیان ، چند سال زندگی در شمال ایران
  فرزندان: دو دخترمارثا، مأمن و یک پسر پیوند
  اولین دستگیری: سال 1384 درشیراز – انتقال به اوین – آزادی با وثیقه
  دستگیری دوفرزند:سال 1385 برای فعالیتهای انسان دوستانه به کودکان بی بضاعت مارثا و مأمن دستگیر و سپس آزاد شدند
  عضویت در یاران ایران: به عنوان یکی از هفت نفر هیئت مدیره ملی جامعه بهائیان ایران در سال 1385
  دستگیری مجدد:  اردیبهشت 1387 که تاکنون در زندان می باشد
  محکومیت: 20 سال بوسیله قاضی مقیسه رئیس شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی
  زندان فعلی: سالن12 - بند4 - زندان رجائی شهر   بیشتر

c
b

کوچه باغ تنهایی

آواهای درونی عشق و رنج یک زندانی در قالب کلام 

 دفتر اول:از تبار نارنج       سروده های زندان اوین

    - آواز سارعاشقانه ها

    - تیر در پرتاب

    - بیشتر

 دفتر دوم : غربت   سروده های زندان رجائی شهر                  

   - تاوان - به مناسبت هفتمین سالگرد دستگیری یاران ایران icon13

   -شاخه ی زیتون

   - بیشتر

a

This article reviewed some basic info to keep in view, as well as how you can find options to order medications. Antabuse blocks an enzyme that is involved in metabolizing alcohol intake. Used as part of a treatment plan for problem drinking. Sometimes people are looking for medications to resolve sexual health problem. Below are twelve steps about "is generic viagra safe". Did somebody tell you about "where can i buy viagra online safely"? Numerous drugstores describe it as "is it safe to buy viagra online". After all, there are some of possible explanations and health care providers are ordinarily able to pinpoint your problem through psychological tests. Many patients using this generic generally do not have potentially serious side effects to Viagra. Qualified health care professional will review your information, provided remedies, including Viagra, is seemly for you.

دعوت

بی گمان آنچه در روز اظهار امر حضرت باب اتفاق افتاد و نحوه مواجهه ایشان با جناب ملاحسین بشرویه ای

سرشار از نکات و دقایقی است که هر یادگیرنده ای را یاری می کند تا بفهمد که چگونه نفس مظهر ظهور، 

مستعدترین فرد روی زمین را که دارای شم روحانی فوق العاده ای است که او را به شیراز کشانیده به امر جدید 

دعوت می نماید. در این دعوت ، مظهر امر با پیش کشیدن مواردی که مورد توجه ملاحسین می باشد او را 

دعوت می کند در حالیکه بارها ملاحسین با حیرت فراوان قصد رفتن می کند. در شعر "دعوت" سعی نمودم تا 

این ظرائف و دقایقی را که در ذهن و روح من نقش بسته بود به تصویر بکشم.

   

              "دعوت"

باب اول بر در دروازه بود 

         تا ببیند باب دیگر

         تا ببیند گوش عالم

                  جستجوگر، پر تقلا، پر تمنا بر وصال

                  *

باب دوم ، خسته از راه دراز

                          - لیک در دل پر تمنا -

گوش جانش سالها در انتظار حرف دوست

جستجویش

                تا زمان وصل یار

گام هایش

               پر تقلا

روح او بس بیقرار

هان قرارش

                 بذل جان در راه او

                *

آن در و دروازه

                  بر یکی گوشه ی شهر

شهر اشباح سیاه

                        همهمه ، دود و گناه

شهر موعود خدا

                        شهر راز و هم نیاز

                       *

باب اول با نگاهی آن پذیرنده شناخت

           ای شگفتا دل بر آن عاشق باخت

از همان لحظه ی اول فضل سبحانی چنین آغاز شد

         طالب عاشق شود معشوق ما

         یا که جوید هر محب ، محبوب ما

                              *

نقطه ی اولی به حرکت آمده

                 کون و امکان باز در دور آمده

حرف ها ظاهر شود

               در این زمان از کوی او

تا که در دوری جدید

      صد هزاران بیت نو انشإ شود

                     *

نقطه اولی به حرکت آمده

باب رحمت باز شد بر آن جوان

                       بر باب باب

آن جوان طالب فقه و حدیث

     پر تقلا بهر دیدن یا که درک لحظه و روز بزرگ

       جستجوگر در پی صیاد خویش

       پر تمنا بر وصال یار خویش

           اینک آمد با دل و جان

               در یکی دام عجیب

یونس روحش در آن دریای عشق

                   در دل حوت عظیم

                  *

کس نمی داند در غروب پنجم از اول جمادی

                  صید با پای خود آمد

                             یا که صیادش ربود

               با سر و جان آمد

                             یا که مولایش کشید

این بدانیم ، آن متانت یا وقار

         حسن رفتاری اصیل

                   دام و دانه بر دلش شد

داستان دعوت از همان روز آمد

                *

" ادخلوها بسلام آمنین "

بر در خانه ی یار

             قلب او چون دستش

                          رعشه ها

                                 بر جانش

" وه که این خانه کجاست

                 گوئیا بیت خداست

در و دیوار گواهی دهد از راز عجیب

آن یکی آجر کف 

         پخته از کوره دوست

                وای بر من این چنین خامم هنوز

این حیاط و حوض کوثر

                   هم که نارنجش معطر

پله ها تا عرش روح

شیشه ها

                رنگین کمانی پر ز نور."

                      *

در اطاقی هم تراز فلک اعلی

                    ذهن و تن آمد فرود

دسته دسته از ملائک در سکوتی پر ز حیرت

                  انتظار و انتظار و انتظار

چند نجوائی میان:

" این پذیرش گر چرا چیزی نگفت؟

او همه گوش جهان ، هوش زمان

                 جستجوگر ، پر تقلا، پر تمنا

اینک اینجا چشمه ها در پیش اوست

             این چنین راز ، آشکار

او نشسته تشنه و لرزان؟

           چه ببینیم ؟

                           این نه اوست؟"

                     *

" تن بیاسای و بشوی آن دست و رو"

"هان تو مهمانی ، درنگی کن ، زمانی تو بمان"

چای و شربت برقرار 

                    شد ضیافت برپا

مائده بر جسم و روح

                    - رسم خالق -

                       - چون چنین خلقی نمود -

آن ملائک انتظار

                 محو رفتار و جمال

باب اعظم در سکون و در قرار

چشم عالم وه به خواب

اهل عالین بیقرار

آن قیامت برقرار

      باب دوم در سئوال و امتحان

                 *

" تو به دنبال که ای؟ "

" وصف و نعت او کجاست؟ "

" حال و روز او چه است؟ "

" سن و سالش ؟ قد و قامت؟

                     آن سیادت در وی است؟ "

" چشم دل را بگشای 

پرده از قلب بدار

           تا که بینی راز خود را آشکار

تا که بینی یوسفت

               من نویسم شرح حال یوسف

چشم خود را بگشای

           اینک آن روز بزرگ

                 این منم مولای تو "

                *

گوش عالم تاب این حرف نداشت

جستجویش ، ذهن این میوه نداشت

" وه اگر من سنگ بودم یا که کوهی بس بلند

       ذره کاهی می شدم

          گرد و خاکی

                    در یکی صحرای دور

وه اگر هر هفت دریا ، آسمانی پر ز نور ، کهکشانی هر چه دور

                             این ندا را می شنید

خشک می شد ، تار می شد یا فرو می ریخت در خود

من کی ام مولای من ، ای خالقم

             بنده ای زار و نحیف

                دست لرزان ، پای بیجان

من ندارم تاب این بار گران

من کجا و این سخن؟

من کجا و این تحمل؟

          بیش از این اینجا نمانم

          پیش یارانم روم. "

         *

فرزانه ای دیوانه وار

مجنون یار در این زمان

                  از ناگزیری در گریز

آشفته ای او مست مست

                افتان و خیزان در فرار

                 *

دعوت به اوج خود رسید

محبوب جان ، مقصود روح ، موعود هر که بود و هست

            او را ز رفتن باز داشت

                         دستی بر آن شانه گذاشت

در دعوتش صدها زبان

                     لحنی همه از آسمان

آوای او چون چشمه ها

                 جاری شده از قله ها

صوتی نه در وصف و بیان

لحنی همه نجوای دل از عاشقان

                    زخمه بزد بر تار جان :

" لختی بیاسای و مرو

                      ای جان من بی جان مرو "

" با من بر این سفره نشین

                      خورشید را امشب ببین "

" تعجیل تو از بهر کیست؟

                       خوف و هراست هم ز چیست؟ "

"بسپار یارانت خدای

                       نام همه بس ماندگار "

" عیدی شود این روز و شب

                       عالم شود فارغ ز درد "

                      *

در آسمان جشنی بپا

اهل ملائک شادمان

              نجوا نبود ، فریادها

          یک تن نبود ، افواج ها

" روی زمین در گوشه ای از شهر راز

                شمعی فروزان گشته است

بس شمع ها روشن شود

                عالم نماند تار و زار

گردد زمین یک گوی نور

               شد باز آن باب سرور

ای آسمان ، هان ای زمین

             شادی و هم غوغا کنید

بر خوان صاحب خانه اش

             دعوت کنید

             دعوت کنید. "

                  *

اینک ببین ای آسمان

شمعی که مولا برفروخت

                            بس روزها بر خود بدید

تبعید و کند و حبس و چوب

                       تبریز و آن غوغا بدید

باران تیر و افترا

طوفان حرف پر ریا

شمشیر و شلاق شنیع

                   از مفتی و قاضی بدید

شمعی فروزان گشته است

            در دست هر سرخ و سیاه

           در قلب هر زرد و سفید

                    شمعی که مولا برفروخت

از راه و رسم و خوی او

از همت یاران او

         دعوت به اوج خود رسید

         دعوت به اوج خود رسید

                                      " 91/5/5"

                                " بند 4 - زندان رجائی شهر "

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

               

 

System.String[]System.String[]System.String[]