تولد: 5 مهر1336 ، آبادان  پدر: سهراب رضایی  مادر : منیژه شیرازی
 ازدست دادن پدر: در6سالگی زندگی با مادر و 4خواهر ملیحه ، تهمینه، جمیله و شهره
  تحصیلات: فارغ التحصیل رشته ماشینهای کشاورزی از دانشگاه شیراز سال 1359
 ازدواج: سال 1360 با شهین روحانیان ، چند سال زندگی در شمال ایران
  فرزندان: دو دخترمارثا، مأمن و یک پسر پیوند
  اولین دستگیری: سال 1384 درشیراز – انتقال به اوین – آزادی با وثیقه
  دستگیری دوفرزند:سال 1385 برای فعالیتهای انسان دوستانه به کودکان بی بضاعت مارثا و مأمن دستگیر و سپس آزاد شدند
  عضویت در یاران ایران: به عنوان یکی از هفت نفر هیئت مدیره ملی جامعه بهائیان ایران در سال 1385
  دستگیری مجدد:  اردیبهشت 1387 که تاکنون در زندان می باشد
  محکومیت: 20 سال بوسیله قاضی مقیسه رئیس شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی
  زندان فعلی: سالن12 - بند4 - زندان رجائی شهر   بیشتر

c
b

کوچه باغ تنهایی

آواهای درونی عشق و رنج یک زندانی در قالب کلام 

 دفتر اول:از تبار نارنج       سروده های زندان اوین

    - آواز سارعاشقانه ها

    - تیر در پرتاب

    - بیشتر

 دفتر دوم : غربت   سروده های زندان رجائی شهر                  

   - تاوان - به مناسبت هفتمین سالگرد دستگیری یاران ایران icon13

   -شاخه ی زیتون

   - بیشتر

a

This article reviewed some basic info to keep in view, as well as how you can find options to order medications. Antabuse blocks an enzyme that is involved in metabolizing alcohol intake. Used as part of a treatment plan for problem drinking. Sometimes people are looking for medications to resolve sexual health problem. Below are twelve steps about "is generic viagra safe". Did somebody tell you about "where can i buy viagra online safely"? Numerous drugstores describe it as "is it safe to buy viagra online". After all, there are some of possible explanations and health care providers are ordinarily able to pinpoint your problem through psychological tests. Many patients using this generic generally do not have potentially serious side effects to Viagra. Qualified health care professional will review your information, provided remedies, including Viagra, is seemly for you.

قلب خوب آسمان در این زمین

         برای "ژینا رحیمیان"

          "قلب خوب آسمان در این زمین"

قلب خوب آسمان 

                         جای نابی خواست بر روی زمین

کوه را دید ، سخت و استوار 

                                     پای بر جا در میان ابر و باد

          پس شکوهش را به کوهی واگذاشت

لیک افسوس و دریغ

چونکه کوهش سخت و سرد

                                     همچو آهن در میان سنگ او

                                  *

قلب خوب آسمان 

جای گرم و پر حرارت

                            جای نرم و مهربان را می خواست

در همه صحرا و دشت

جای جای جنگل و هر چه گیاه

                                        او شقایق را شناخت

وه چه گرم و پر حرارت

                             هم لطیف و مهربان

                                                      این شقایق هست این سوی جهان

            او بگیرد جای من در این زمان ، در این مکان

قلب خوب آسمان

سرخی خود را به روی گل گذاشت

                                 خون دل را هم به آن بوته گذاشت

لیک افسوس و دریغ

آن شقایق بی تحرک

                             خالی از شور و نشور

                             جنبش و هر دم طپش

                       *

قلب خوب آسمان

قرنها در این جهان

سالها روی زمین

                          گشت و گشت و گشت

              تا بجوید جای نابی بهر خویش

                 هم نوای قلب خویش

                  جانشینی بهر خویش

پس به ناگه در یکی روز بهار

گوئیا روز ششم از یک بهار

                                    - روز خوب عاشقان -

عاشقی پیدا کرد

                       چون شقایق پر حرارت

                                                 وه لطیف و مهربان

        همچو کوهش پای بر جا در میان مشکلات

                                               پر تحرک

                                              پر ز جنبش

                                     شور عشقش از دو چشمش آشکار

قلب خوب آسمان

          همچو او را می خواست

نه خدایا!

                خود او را می خواست

      تا که باشد هم نوایش در همه جای زمین

چونکه پرسید همی از حال او

                                        احوال او یا نام او

یک نفر گفت چنین:

جای او در آسمان

چند روزی خانه اش در این جهان، در این مکان

                                                بهر مهری ، بهر لطفی بیکران

                                                بهر نامی تا ابد بس یادگار

قلب خوب آسمان

پس بدادش قلب خود

                            آواز خود

                                         آن ساز خود

         تا که باشد همنوای روح و جان 

         تا که گردد یاد او بس ماندگار

و چو پرسید تو را نام چه بود ؟

او جوابش داد:

                    من فرشته ، مادرم

                            *

بعد از آن روز بهار

هر فرشته چند سالی جای او در این زمین

                                     تا که باشد در کنار یار خود ، کیوان خود

                                     تا گذارد یاد خود

                                                        یادگار مهر خود

                                                                           ژینای خود

                                                                             *

من و تو گر نبینیم او را

                            گر گه دلتنگ شویم

                                               یا بخواهیم او را

این به دل می دانیم 

یا که باور داریم

او کنار قلب خوب آسمان

                     همچنان لطفش به ماست

                     همچنان عشقش بجاست

                    چشم و روحش سوی ماست

                                                           "91/12/17 -  زندان رجائی شهر"

"اگر آسمان دلت را گاهی تکه ابری می پوشاند"

" اگر هوای چشمت ابری است. و اگر خیال یا خاطره ای نم باران بر گونه ات می شود "

" ببار        نه آنقدر که دسترنج باغبانت را هدر دهی"

           "ببار      تا جائی که باغ وجودت سرسبز گردد"

                               "باغبان امیدش را در نهال خود می جوید"

               " رنجها مایه ی سرسبزی اند"

                                                     به نام همه ی عموها و دائی های زمین

                                                                  " دائی سعید"

                      

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید