تولد: 5 مهر1336 ، آبادان  پدر: سهراب رضایی  مادر : منیژه شیرازی
 ازدست دادن پدر: در6سالگی زندگی با مادر و 4خواهر ملیحه ، تهمینه، جمیله و شهره
  تحصیلات: فارغ التحصیل رشته ماشینهای کشاورزی از دانشگاه شیراز سال 1359
 ازدواج: سال 1360 با شهین روحانیان ، چند سال زندگی در شمال ایران
  فرزندان: دو دخترمارثا، مأمن و یک پسر پیوند
  اولین دستگیری: سال 1384 درشیراز – انتقال به اوین – آزادی با وثیقه
  دستگیری دوفرزند:سال 1385 برای فعالیتهای انسان دوستانه به کودکان بی بضاعت مارثا و مأمن دستگیر و سپس آزاد شدند
  عضویت در یاران ایران: به عنوان یکی از هفت نفر هیئت مدیره ملی جامعه بهائیان ایران در سال 1385
  دستگیری مجدد:  اردیبهشت 1387 که تاکنون در زندان می باشد
  محکومیت: 20 سال بوسیله قاضی مقیسه رئیس شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی
  زندان فعلی: سالن12 - بند4 - زندان رجائی شهر   بیشتر

c
b

کوچه باغ تنهایی

آواهای درونی عشق و رنج یک زندانی در قالب کلام 

 دفتر اول:از تبار نارنج       سروده های زندان اوین

    - آواز سارعاشقانه ها

    - تیر در پرتاب

    - بیشتر

 دفتر دوم : غربت   سروده های زندان رجائی شهر                  

   - تاوان - به مناسبت هفتمین سالگرد دستگیری یاران ایران icon13

   -شاخه ی زیتون

   - بیشتر

a

This article reviewed some basic info to keep in view, as well as how you can find options to order medications. Antabuse blocks an enzyme that is involved in metabolizing alcohol intake. Used as part of a treatment plan for problem drinking. Sometimes people are looking for medications to resolve sexual health problem. Below are twelve steps about "is generic viagra safe". Did somebody tell you about "where can i buy viagra online safely"? Numerous drugstores describe it as "is it safe to buy viagra online". After all, there are some of possible explanations and health care providers are ordinarily able to pinpoint your problem through psychological tests. Many patients using this generic generally do not have potentially serious side effects to Viagra. Qualified health care professional will review your information, provided remedies, including Viagra, is seemly for you.

رنج ها و رنگ ها

        " رنج ها و رنگ ها"

به در آئید ز خویش

به در آئید از آن خانه خویش

خانه هاتان محکم ؟!

                 همه از خشتی خام

آب را گل کردند

            با گلش خشت زدند

            تا به آخر چیدند

                   نرسیدیم به دوست

   عاقبت آوار ماند

فکر و اندیشه و احساس در آن گوشه تنگ

رنگ می بازد و بیرنگ نمی گردد باز

رنگ قرمز

           رنگ زردی بس طلائی

                              رنگ سیمین 

                                            یا حنائی

آن یکی گونه ز قطره قطره ها قرمز شده است

                از چه رو جامش چنین زرین شده است؟

آن دگر ، گنج به دستش سیمین

                                     از برادر برده رنج

                                     از زخم تن

رنگ رویش رنگ دستش بس حنائی

                           بس لطیف و مهربان

همچو گرگی در کمین گاه ، پشت درب خانه ها

او نمی خواهد فقط انگور ما

                      او بخواهد خوشه و این خرمن ناچیز ما

                      او بخواهد شادی و هم بود و هم تاریخ ما

                      او بخواهد فکر و هم اندیشه و احساس ما

به در آئید ز خویش

به در آئید از آن خانه خویش

تا ببینید که جنگل همه در حسرت آب

تا ببینید چه بسیار قفس  

                          بر هزاران دست و مرغان بی نفس

آشیانه سخت خالی

               آه آن یک دانه است

تا بگیرید همه ، دست گندم

                              در دعا

                              در تمنای بهار

آب بارانی به گندم نرسید

روح جنگل تشنه است

آشیانه خالی است

              قفسی در هر دست

 

آب را گل کردند

     با گلش خشت زدند

                 خشت ها را چیدند

                 نرسیدیم به دوست

        عاقبت آوار ماند

به در آئید ز خویش

به در آئید از آن خانه خویش

فکر و اندیشه و احساس بباید از نو

     تا که این دشت شیاری نو شود

     تا که این آب از آن لای جدایش سازیم

مرد و زن ، با همه ی توش و توان

         کودک و پیر و جوان

همه یکسان و برابر

                   همدلانی سخت جان

با هزاران بذر ناب

      یکسره سبز کنیم

                     همه جنگل ها را

                     همه آبادی ها

چون نشإ  و بذر آن از جان ماست

چون که ما آبش دهیم از آب پاک

پس بتابد مهر رخشان 

پس ببارد ابر و باران

  نهر آبی چون بیاید ما را

       آب را گل نکنیم 

       خشت خامی نزنیم

خانه مان ، خانه دوست

خانه مان ، خانه هم

هر نسیمی با ترنم می کند از آن عبور

هر پرنده می دهد از نو سرود :

بنگریدش

             رنگها آمد پدید

در کنار بوم عاشق

             رنگ سبز دشت ها

رنگ قرمز 

            رنگ شرم گونه ها

رنگ زرین 

           رنگ گندم خوشه ها 

رنگ آبی 

           آسمان و آب ما

                                ( اول خرداد- اوین بند 209- سلول 124)

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید