تولد: 5 مهر1336 ، آبادان  پدر: سهراب رضایی  مادر : منیژه شیرازی
 ازدست دادن پدر: در6سالگی زندگی با مادر و 4خواهر ملیحه ، تهمینه، جمیله و شهره
  تحصیلات: فارغ التحصیل رشته ماشینهای کشاورزی از دانشگاه شیراز سال 1359
 ازدواج: سال 1360 با شهین روحانیان ، چند سال زندگی در شمال ایران
  فرزندان: دو دخترمارثا، مأمن و یک پسر پیوند
  اولین دستگیری: سال 1384 درشیراز – انتقال به اوین – آزادی با وثیقه
  دستگیری دوفرزند:سال 1385 برای فعالیتهای انسان دوستانه به کودکان بی بضاعت مارثا و مأمن دستگیر و سپس آزاد شدند
  عضویت در یاران ایران: به عنوان یکی از هفت نفر هیئت مدیره ملی جامعه بهائیان ایران در سال 1385
  دستگیری مجدد:  اردیبهشت 1387 که تاکنون در زندان می باشد
  محکومیت: 20 سال بوسیله قاضی مقیسه رئیس شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی
  زندان فعلی: سالن12 - بند4 - زندان رجائی شهر   بیشتر

c
b

کوچه باغ تنهایی

آواهای درونی عشق و رنج یک زندانی در قالب کلام 

 دفتر اول:از تبار نارنج       سروده های زندان اوین

    - آواز سارعاشقانه ها

    - تیر در پرتاب

    - بیشتر

 دفتر دوم : غربت   سروده های زندان رجائی شهر                  

   - تاوان - به مناسبت هفتمین سالگرد دستگیری یاران ایران icon13

   -شاخه ی زیتون

   - بیشتر

a

This article reviewed some basic info to keep in view, as well as how you can find options to order medications. Antabuse blocks an enzyme that is involved in metabolizing alcohol intake. Used as part of a treatment plan for problem drinking. Sometimes people are looking for medications to resolve sexual health problem. Below are twelve steps about "is generic viagra safe". Did somebody tell you about "where can i buy viagra online safely"? Numerous drugstores describe it as "is it safe to buy viagra online". After all, there are some of possible explanations and health care providers are ordinarily able to pinpoint your problem through psychological tests. Many patients using this generic generally do not have potentially serious side effects to Viagra. Qualified health care professional will review your information, provided remedies, including Viagra, is seemly for you.

تکاپوی دل-عاشقانه ها- به مناسبت سالگرد ازدواج

   " تکاپوی دل"

به سالگرد و در انتهای سی 

          به نامه ات خواندم 

                                   صبورانه به انتظارم نشسته ای

                                                             تا که باز آیم

و من تو را گویم :

             به انتظار من

             

                 روان توئی چون رود

                                              و یا نسیم و باد 

                        و در تکاپوئی

                                             گهی چو یک طوفان

                 و چون ستیغ کوه

                 بلند و پابرجا

و در هوای تو

                     گیاه دل لرزان

                     قرار من کم جان

   و یا کنم اقرار :

                        ندیده ام صبری از این تن بی جان

                                      *

در انتظار خود

                          به روز تنهائی

                                                  به خواب و بیداری

           تو را همی دیدم

                                      میان قلب خود

              چنانکه خود دانی

                            *

به روز بی خنده

                      به چشم پر گریه

                                   همیشه در یادم

                                   بمانده بر جانم

                                                        دو چشم خندانت

                  چنانکه خود دانم

                               *

به هر بهار و دی 

                       به وقت بارش ها

                                              - ز چشم هر زنده -

                      به وقت رویش ها

                                             - ز جسم هر بی جان -

   به خاطرم آید

                     یکی شب مهتاب

                                             و رقص پیرهن

                    ترنم چشمت

                                            و بوی گل در جان

 

                             *

کنون که عشق ما رسیده است بر سی

چنین تو را گویم

                ز عمق قلب و جان

           قسم به صبر تو

                                    به مهر و لطف تو

          قسم به آزادی

                                    به حبس و بند من

         قسم به ماه دی

                                    به مإمنم ، مارثا

                                    به نور جان پیوند

که تا بماند روح

                     تو را بخوانم یار

                     تو را بدارم دوست

                                                 ( دی ماه 90 - بند 4 زندان رجائی شهر )

                                       

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید