تولد: 5 مهر1336 ، آبادان  پدر: سهراب رضایی  مادر : منیژه شیرازی
 ازدست دادن پدر: در6سالگی زندگی با مادر و 4خواهر ملیحه ، تهمینه، جمیله و شهره
  تحصیلات: فارغ التحصیل رشته ماشینهای کشاورزی از دانشگاه شیراز سال 1359
 ازدواج: سال 1360 با شهین روحانیان ، چند سال زندگی در شمال ایران
  فرزندان: دو دخترمارثا، مأمن و یک پسر پیوند
  اولین دستگیری: سال 1384 درشیراز – انتقال به اوین – آزادی با وثیقه
  دستگیری دوفرزند:سال 1385 برای فعالیتهای انسان دوستانه به کودکان بی بضاعت مارثا و مأمن دستگیر و سپس آزاد شدند
  عضویت در یاران ایران: به عنوان یکی از هفت نفر هیئت مدیره ملی جامعه بهائیان ایران در سال 1385
  دستگیری مجدد:  اردیبهشت 1387 که تاکنون در زندان می باشد
  محکومیت: 20 سال بوسیله قاضی مقیسه رئیس شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی
  زندان فعلی: سالن12 - بند4 - زندان رجائی شهر   بیشتر

c
b

کوچه باغ تنهایی

آواهای درونی عشق و رنج یک زندانی در قالب کلام 

 دفتر اول:از تبار نارنج       سروده های زندان اوین

    - آواز سارعاشقانه ها

    - تیر در پرتاب

    - بیشتر

 دفتر دوم : غربت   سروده های زندان رجائی شهر                  

   - تاوان - به مناسبت هفتمین سالگرد دستگیری یاران ایران icon13

   -شاخه ی زیتون

   - بیشتر

a

This article reviewed some basic info to keep in view, as well as how you can find options to order medications. Antabuse blocks an enzyme that is involved in metabolizing alcohol intake. Used as part of a treatment plan for problem drinking. Sometimes people are looking for medications to resolve sexual health problem. Below are twelve steps about "is generic viagra safe". Did somebody tell you about "where can i buy viagra online safely"? Numerous drugstores describe it as "is it safe to buy viagra online". After all, there are some of possible explanations and health care providers are ordinarily able to pinpoint your problem through psychological tests. Many patients using this generic generally do not have potentially serious side effects to Viagra. Qualified health care professional will review your information, provided remedies, including Viagra, is seemly for you.

رهسپار خورشید/به مناسبت صعود حضرت عبدالبهإ


   "به یاد حاج رحمت خادم و لحظاتی که بر او گذشت."

                                            

      "رهسپار خورشید"

در آن شب بلند بی ستاره

قلب هایی که در خسوف می پژمردند 

                                و به مهتاب می بالیدند 

چگونه به نظاره نشستند

                               کوچ ماه تابان را

           به رهسپاری خورشید

                                  ***

حال با قلبی چنین خشکیده از هجر و فراق

         یا که پایی ناتوان از حس رفت

در شگفتم 

           وعده ات این سان چرا بر من نشست؟

شانه هایم زیر بار آرزوئی وه چه شیرین و  چه تلخ!

بازوانم بهر اوست لیک عاجز همچو پوست

دست هایم

             کی توان دارد چنین باری گران

ناتوان تر پای من 

             او چگونه راه را پایان برد؟

قطره اشکی از کنار چشم مردی غلطید

                                زیر لب چیزی گفت

مرد عاشق طالب تأئید بود 

                از همان مولای خویش 

                           آن که بر دوشش داشت

         آنکه در این سالهای همچو دم

                  جان شیرینش بود

          یا چه گویم  

                       خالق جان و دل عاشق بود

ای تو سرور، ای تو مولا

ای تو مرکز بر همه پیمان او

ای که طائف حول تو 

                هر چه اسمإ در دو عالم از همه بود و نبود

      من چه گفتم، تو چه کردی؟

     من چه بر لب، تو چه بر دل؟

                    ***

یادش آمد

          روزی از آن روزهای بی غروب

                بر همان کوه خدا

                            ماه تابان وجود

                                      می درخشید و همی در راه بود

با خودش نجوا کرد:

                 ای دریغ از لحظه ها 

                 ای دریغ از روز خوش

در پی اش چالاک بودم آن زمان گفتم به دل:

   "صید از پی صیاد دویدن مزه دارد"

   دل در گرو عبدبهإ صد مزه دارد.

لمحه ای یار در آن روز بماندش بر جای 

آرزوئی در دلم جانی گرفت

      قلب و روحم پر کشید

  با دلی لبریز از شوق و شعف

گفتم ای دلبر، تو سرور، جان من ، مولای من

                 اندکی کم کن ز رنج کوه و راه

خسته مکن آن جان خود

آن قامت رعنای خود

              آماده است دوش من و بازوی من

گر لحظه ای بر رحمتت

                         منت گذاری عاشقت

جانم همی قربان کنم

                         چشم من و آن پای تو

                         دوش من و آن پیکرت

                          بازوی من در خدمتت

پس به یک لمحه همان سر وجود

چونکه آگه بود از آن اشتیاق

                         با نگاهی حاکی از فضل تمام

                         هم که لبخندی به لب

این چنین گفت به او:

عاقبت بازو بخواهم خادمم

عاقبت پائی بخواهم رحمتم

عاقبت دوش تو و این پیکرم

صبر کن

          صبر کن

                    تا شام و روز وعده ام

                    ***

در سراشیبی پله

                  آن یکی قطره ز چشمش غلطید

                  زانوانش سست شد

مرد عاشق، مرد خادم

              باغبان بر باغ او

                      پس نهیبی از دل و جانش کشید:

در چنین معبر که گویی محشر است

                        در چنین جائی نه جای لغزش است

ای اشک مریز این دم

ای پای نلغزی تو

ای دوش بشو صخره

ای دست مده از دست

                    آن وعده مولا را 

                 ***

از دو پله در همان سرداب پائین تر برفت

باز می گفتش به دل:

بر بلندای گیاهی

              گر که بینی شاخه ای از گل تمام

یا که در اوج زمینی

                          آسمانی بر سریر

نه شگفت است آنچنانکه گویمت از حال خود

من که قطره یا که شبنم

                             هفت دریایم چه کار؟

بر یکی شب یا که ظلمت

                            حمل خورشیدی چراست؟

من غبارم،ذره ای از این جهان

                               با نسیمی برجهم

                               زیر پاها من روم

گر هزاران هم شوم

                             من کجا و صخره ای؟

                             من کجا و قله ای؟

             حال بینم کائناتی بر دوش 

من نباشم لایق یک بندگی در کوی او

من غلامم

            خانه زادم

            حال یابم هیکل مولا به دوش

وای بر من

وای بر من

      آن خدایم بر دوش

ای که بر دوش

                 مرا یاری کن

                               تا نلغزد پای من

                               تا نریزد آبرو

آن یکی لحظه همی کس نشنید

  که ملائک در آن خانه زدند

                تا همه بازوئی

                          تا همه شانه شوند

تا نلغزد پای او 

تا نریزد آبرو

تا که بیند کوچ ماهش

                رهسپار خورشید

                                                 "89/9/15"

                                                "  بند 6 رجائی شهر"

                            

System.String[]System.String[]System.String[]