تولد: 5 مهر1336 ، آبادان  پدر: سهراب رضایی  مادر : منیژه شیرازی
 ازدست دادن پدر: در6سالگی زندگی با مادر و 4خواهر ملیحه ، تهمینه، جمیله و شهره
  تحصیلات: فارغ التحصیل رشته ماشینهای کشاورزی از دانشگاه شیراز سال 1359
 ازدواج: سال 1360 با شهین روحانیان ، چند سال زندگی در شمال ایران
  فرزندان: دو دخترمارثا، مأمن و یک پسر پیوند
  اولین دستگیری: سال 1384 درشیراز – انتقال به اوین – آزادی با وثیقه
  دستگیری دوفرزند:سال 1385 برای فعالیتهای انسان دوستانه به کودکان بی بضاعت مارثا و مأمن دستگیر و سپس آزاد شدند
  عضویت در یاران ایران: به عنوان یکی از هفت نفر هیئت مدیره ملی جامعه بهائیان ایران در سال 1385
  دستگیری مجدد:  اردیبهشت 1387 که تاکنون در زندان می باشد
  محکومیت: 20 سال بوسیله قاضی مقیسه رئیس شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی
  زندان فعلی: سالن12 - بند4 - زندان رجائی شهر   بیشتر

c
b

کوچه باغ تنهایی

آواهای درونی عشق و رنج یک زندانی در قالب کلام 

 دفتر اول:از تبار نارنج       سروده های زندان اوین

    - آواز سارعاشقانه ها

    - تیر در پرتاب

    - بیشتر

 دفتر دوم : غربت   سروده های زندان رجائی شهر                  

   - تاوان - به مناسبت هفتمین سالگرد دستگیری یاران ایران icon13

   -شاخه ی زیتون

   - بیشتر

a

This article reviewed some basic info to keep in view, as well as how you can find options to order medications. Antabuse blocks an enzyme that is involved in metabolizing alcohol intake. Used as part of a treatment plan for problem drinking. Sometimes people are looking for medications to resolve sexual health problem. Below are twelve steps about "is generic viagra safe". Did somebody tell you about "where can i buy viagra online safely"? Numerous drugstores describe it as "is it safe to buy viagra online". After all, there are some of possible explanations and health care providers are ordinarily able to pinpoint your problem through psychological tests. Many patients using this generic generally do not have potentially serious side effects to Viagra. Qualified health care professional will review your information, provided remedies, including Viagra, is seemly for you.

از تبار نارنج

 

زمانی که در بازداشتگاه 209 پس از بازجویی ها و بازپرسی های فراوان و در حالیکه تعداد 7 اتهام بازپرس پرونده متین راسخ به 7 نفر وارد کرد، دادیار تحقیق حیدری فر بر خلاف عرف و رویه قضائی به بازداشتگاه آمد و اتهام افساد فی الارض را به 7 نفر وارد آورد ، برای گرفتن حکم اعدام.قطعه از تبار نارنج را بعد از این واقعه سرودم. 

 

وه چه آسان گویند
که چرا هستی تو
و چنین سرو وجودت
همچنان سبز و سترگ
پای بر ریشه ی خویش
می فشارد بسیار

وه چه آسان گویند
که نباید باشد
شاخه ی سبز درخت
عطر گل های اقاقی
یا نشانی از بهار
تا کبوترها بسازند آشیان بر شاخه اش
یا که پروانه بیابد شهد خویش
تا که پا برجا بماند این زمستان همچنان

وه چه آسان گویند
غصه هاتان قصه
قصه هاتان پوچ است
گر که گوئی قصه ی عشق و محبت
گر که داری رمز وحدت ، راز صلح
من بگویم که همه بیهوده است
من بخوانم آن را حکم نفرت، سر جنگ
من چنین حکم دهم
ما به سم و پای آن اسبان خویش
آن چنان گرد به پا می داریم
و به تیر آتش
آن چنان دود تعصب
که نبینند دگر سرو وجودت
و نبویند دگرعطرپیامت
و نخوانند دگر قصه ی تو
در خنک سای درخت
***
وه چه آسان گویند
وه چه باطل پندار
گر نشانم خواهی
یا که راز ماندنم خواهی بدانی
از یکی نارنج پرس
که نشانم از اوست
که تبارم از اوست
او که جایش درمیان بیت اعلی
از نسیم ، دست او سرشار بود
از بهار ، روی او پر بار بود
آن درخت بی بدیل
گر چه افتادی ز پای
گر چه تن دادی به شلاق تبر
یا که دیدی بیت یارش از تعصب شد خراب
راز بودن ، سر ماندن را ز یار خویش می دانست
با هزاران بذر او
بس ریشه ها محکم بشد درهر زمین
بس عطرها آمد پدید
***
من نشانم از اوست
من تبارم از اوست
گر بداری دود و آتش
یا که اندازی مرا با ضرب خویش
از هزاران سرو دیگر
قصه ها آید پدید
در کنار شاخه ی سبز درخت
آن کبوترها بسازند آشیان بر شاخه اش
و بیابند همه عطر پیام
و بخوانند دگر قصه ی بیت
در خنک سای درخت
***
گر که جویند نشانی از من
من صلیبی می شوم از جنس دوست
تا که بر دوش بگیرم همه اندوهت را
پس از این فصل سیاه
و به هنگام جوانه در بهار


اردیبهشت 88
دوازدهم رضوان
اوین-209- سلول 124

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید