تولد: 5 مهر1336 ، آبادان  پدر: سهراب رضایی  مادر : منیژه شیرازی
 ازدست دادن پدر: در6سالگی زندگی با مادر و 4خواهر ملیحه ، تهمینه، جمیله و شهره
  تحصیلات: فارغ التحصیل رشته ماشینهای کشاورزی از دانشگاه شیراز سال 1359
 ازدواج: سال 1360 با شهین روحانیان ، چند سال زندگی در شمال ایران
  فرزندان: دو دخترمارثا، مأمن و یک پسر پیوند
  اولین دستگیری: سال 1384 درشیراز – انتقال به اوین – آزادی با وثیقه
  دستگیری دوفرزند:سال 1385 برای فعالیتهای انسان دوستانه به کودکان بی بضاعت مارثا و مأمن دستگیر و سپس آزاد شدند
  عضویت در یاران ایران: به عنوان یکی از هفت نفر هیئت مدیره ملی جامعه بهائیان ایران در سال 1385
  دستگیری مجدد:  اردیبهشت 1387 که تاکنون در زندان می باشد
  محکومیت: 20 سال بوسیله قاضی مقیسه رئیس شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی
  زندان فعلی: سالن12 - بند4 - زندان رجائی شهر   بیشتر

c
b

کوچه باغ تنهایی

آواهای درونی عشق و رنج یک زندانی در قالب کلام 

 دفتر اول:از تبار نارنج       سروده های زندان اوین

    - آواز سارعاشقانه ها

    - تیر در پرتاب

    - بیشتر

 دفتر دوم : غربت   سروده های زندان رجائی شهر                  

   - تاوان - به مناسبت هفتمین سالگرد دستگیری یاران ایران icon13

   -شاخه ی زیتون

   - بیشتر

a

This article reviewed some basic info to keep in view, as well as how you can find options to order medications. Antabuse blocks an enzyme that is involved in metabolizing alcohol intake. Used as part of a treatment plan for problem drinking. Sometimes people are looking for medications to resolve sexual health problem. Below are twelve steps about "is generic viagra safe". Did somebody tell you about "where can i buy viagra online safely"? Numerous drugstores describe it as "is it safe to buy viagra online". After all, there are some of possible explanations and health care providers are ordinarily able to pinpoint your problem through psychological tests. Many patients using this generic generally do not have potentially serious side effects to Viagra. Qualified health care professional will review your information, provided remedies, including Viagra, is seemly for you.

آرزوئی از جان

 " آرزوئی از جان "

من به آن مژده که بر جوهر روح ، آن جواهر

                بار دیگر گوش جان را می سپارم

       قلب و روحی تازه کردم 

       بارها کهنه دلم را زین بشارت تازه کردم

ای خدایا

      از ندایش ، از صدایش

                  یاد چشمان و نگاهش

بار دیگر تشنه ای سیراب می گردد ز نو

                          *

ای خدایا

      از چه گویم با او  ؟

                         او شریک جام جم

                         با خبر از راز دل

    از چه گویم با او ؟

                        بار هجر و لطف دوست ؟

                        جان تازه در میان هر چه پوست ؟

از چه نالم؟

    چونکه دانم ناله ام فریاد شد

                  ناله ام آوا بشد

  در ترانه

         در صدای هر چه یار

         در پیام و لطف دوست

         در صدای هر که عاشق بر اوست

ای خدایا

          من نگویم از خود

          من نگویم از راز

          وه ننالم چون ساز

من همه گوش شوم

                        پلک برهم نزنم

       یا چه گویم ؟!

                 چشم خود بربندم

از درون جانم

        از همه عمق وجود

                             من صدایش شنوم

وز درون قلبم

        یاد آرم

                  یک بغل عاطفه را

                آن همه لطف و صفا

               گوشه چشمش ، قطره اشکش

                زندگی از روز نو

                زندگی چون زنده ها

         خود بدانی از چه ها یاد کنم

                        *

روزها رفت و گذشت

             هر دقیقه همچو ساعت

             یا که ساعت ، یک قرن

و در این روز ، در این بهت عمیق

                         وه چه گویند به من

بار دیگر بار هجر و هم فراق

بار دیگر انتظار

دوست پیغام بداد

                  صبر کن وقت دیگر

                  صبر کن روز دگر

                            - من شنیدم قرنی -

گفته اش از سر لطف

گفته اش از سر مهر

      و بدین صبر و فراق

           و بدین ناله دل

                     دلخوشم چون از اوست

سرخوشم چون دانم که همه تأئیدش

                             در یکی طاعت اوست

و به این صبر همی می مانم

و به این شوق همه عمر به سر خواهم کرد

                  تا صدایش شنوم 

                 تا ندایش به همه قلب و دلم باز رسد

و چه خواهم دیگر ؟

و چه جویم دیگر ؟

آرزویم بر جاست

                   آرزوئی از جان

من خدایا خواهم

        سر گذارم دوشش

                و بگریم با او

و بگویم که تو را دوست دارم چون جان

                                                   ( 89/6/23 - 2010/09/14 - بند 6 رجائی شهر )

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید