تولد: 5 مهر1336 ، آبادان  پدر: سهراب رضایی  مادر : منیژه شیرازی
 ازدست دادن پدر: در6سالگی زندگی با مادر و 4خواهر ملیحه ، تهمینه، جمیله و شهره
  تحصیلات: فارغ التحصیل رشته ماشینهای کشاورزی از دانشگاه شیراز سال 1359
 ازدواج: سال 1360 با شهین روحانیان ، چند سال زندگی در شمال ایران
  فرزندان: دو دخترمارثا، مأمن و یک پسر پیوند
  اولین دستگیری: سال 1384 درشیراز – انتقال به اوین – آزادی با وثیقه
  دستگیری دوفرزند:سال 1385 برای فعالیتهای انسان دوستانه به کودکان بی بضاعت مارثا و مأمن دستگیر و سپس آزاد شدند
  عضویت در یاران ایران: به عنوان یکی از هفت نفر هیئت مدیره ملی جامعه بهائیان ایران در سال 1385
  دستگیری مجدد:  اردیبهشت 1387 که تاکنون در زندان می باشد
  محکومیت: 20 سال بوسیله قاضی مقیسه رئیس شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی
  زندان فعلی: سالن12 - بند4 - زندان رجائی شهر   بیشتر

c
b

کوچه باغ تنهایی

آواهای درونی عشق و رنج یک زندانی در قالب کلام 

 دفتر اول:از تبار نارنج       سروده های زندان اوین

    - آواز سارعاشقانه ها

    - تیر در پرتاب

    - بیشتر

 دفتر دوم : غربت   سروده های زندان رجائی شهر                  

   - تاوان - به مناسبت هفتمین سالگرد دستگیری یاران ایران icon13

   -شاخه ی زیتون

   - بیشتر

a

This article reviewed some basic info to keep in view, as well as how you can find options to order medications. Antabuse blocks an enzyme that is involved in metabolizing alcohol intake. Used as part of a treatment plan for problem drinking. Sometimes people are looking for medications to resolve sexual health problem. Below are twelve steps about "is generic viagra safe". Did somebody tell you about "where can i buy viagra online safely"? Numerous drugstores describe it as "is it safe to buy viagra online". After all, there are some of possible explanations and health care providers are ordinarily able to pinpoint your problem through psychological tests. Many patients using this generic generally do not have potentially serious side effects to Viagra. Qualified health care professional will review your information, provided remedies, including Viagra, is seemly for you.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
آواز خوشبختی را با نجوا می توان شنید نه با فریاد
آنکه از خوشبختی همسایه خوشحال نگردد خوشبخت نشود
ارواح بزرگ عیب خود را می بینند و کوچکان، آن دیگران
آرامش، تسلیم در برابر اراده اوست و طغیان در برابر غیر او
مرگ از دست دادن آشنایان نیست، بدست آوردن آشنایان قدیمی است
خدایا، هر چه خواستم داده بودی و  هر چه نخواستم رهانیدی
بلیت زندگی یکسره است همین که رفتی مقصدت را انتخاب کرده ای
رنجهای ما ذغال سنگ وجود ماست یا به پایمان بسته می شوند یا ما را می سوزانند و یا ما آنها را می...
همسرم ، دوستم ، زخمها و رنجهایم را بپذیر اینها ناب ترین و خالص ترین پیشکش هایم هستند
ما اشکها را فرو می ریزیم و خداوند آنها را نگه می دارد
خدایا آواهای درونی ام را بپذیر هر چند در برابر نغمات تو طپشی بی صداست
چه کسی می تواند سرمایه های وجود ما را به یغما ببرد، به جستجوی کسی برنخیزیم ، دزد خانگی است
خدایا در رنج هایم صبر خواستم صابر نمودی شکر طلب کردم شاکر کردی حال شادی می خواهم تا پرنده شوم
چه آتشی می تواند قلوب و ارواح یخ زده انسانی را ذوب کند تا با پیوستن به هم رودخانه ای شوند که...
شعر وزن و لصافت خود را از موسیقی دریا ، رقص برگ  و سروش باد می گیرد و مایه خود را از ترنم...
خدایا با چشم خود ، خود را دیدم شاخه های خشکیده لایق آتش بودم و با چشم تو نگریستم گلهای وجود و...
ببخش و فراموش کن، آیا این اصل طلائی فقط امکانی برای تغییر آینده به ما می دهد یا خود تغییری در...
خدایا طاقت ماندن ده یا راه گریز. یا راه باز نما و یا باز راه نما
بهتر آن است که دیگران بخواهند حرفی زنیم تا اینکه نخواهند حرف بزنیم
امید ، باور به تأیید است برای باروری آرزوها
بیش از آنچه بتوان گفت ، دیدم و فراتر از آن فهمیدم
نمایش دنیا حاصل ذهن و تفکر  ما است  و بازیگرانی در قالب های مادی و عینی است  و ما...
هنر، ثبت رنج و عشق مردمان است در قالب زمان از دریچه نگاه هنرمند
با کدامین چشم عدالت را می بینیم، با چشمی که خودمان را می بینیم یا با چشمی که دیگران را می بینیم
سرنوشت راههائی را پیش چشم ما می گشاید که خود قبلا آنها را ساخته ایم

روزگاری وجودی ناچیز قصد پرواز داشت . چگونه می توان از عالم خاکی به فضای لایتناهی پرواز نمود؟ آیا می توان پرنده شد و به آسمانها پر کشید؟ بالهای پرواز را چگونه باید به دست آورد؟

نشانه ای از دوست به یاد داشت: " به پرهای شادمانی در هوای محبت رحمانی پرواز کن". ولی آیا می توان بدون صبر شادمان بود؟ چگونه می توان در بلایا و در میان سجن صابر باشم؟ با مولای خویش راز و نیازها نمود. دعائی از عمق وجود. بدون زانو باید به رکوع رفت، پیشانی بر خاک گذاشتن کافی نیست به تمامی جسم و روح باید در برابرش به خاک افتاد. بارش چشم کافی نیست، دل باید ببارد. و این وجود ناچیز طلب صبر نمود و او صبر عطا نمود تا صابر شود.

بارالها صبرکافی نیست باید شاکر بود. پس چشم ها را خشک کرد و دل را از حزن، پاک. درمحنت، محبت یافت و در سردی، حرارت . درنقمت، نعمت دید . و در زهر، شهد و مولای او بار دیگر شکر را بر روح و قلبش جاری ساخت تا شاکر شود. با چشم خشک و دل پاک از حزن و اندوه بدرگاهش شاکر بود ولی در دل هوای دیگری داشت. صبر و شکر کافی نیست. باید پرواز کرد ، باید پرنده شد.  بیشتر

yaran

System.String[]System.String[]System.String[]